Avís Legal
Inici 
Bookmark and Share

 

 

OBJECTE

Aquest Avís Legal pretén regular la posada a disposició dels usuaris i les usuàries de la informació i els serveis que es proporcionen mitjançant del web www.medicosdelmundo.org, propietat de Metges del Món, amb domicili social al carrer Conde de Vilches 15, 28028, Madrid, amb CIF; G-79408852, inscrita al registre nacional d'associacions amb número 91.009 i declarada d'utilitat pública segons Ordre Ministerial de 17/10/1995.

La navegació pel web atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. Excepte indicació expressa en contra, l'accés a la informació mostrada a les pàgines del portal és totalment gratuït.

Metges del Món es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del web i del present Avís Legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació al web.

OBLIGACIONS DE L'USUARI O USUÀRIA

L'usuari o usuària s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la Llei, moral o ordre públic i d'acord amb el present Avís legal. En particular els usuaris es comprometen a no distribuir, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del web, llevat que comptin amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, de Metges del Món o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

Així mateix, l'usuari o usuària s'obliga a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Metges del Món no garanteix la responsabilitat i continuïtat del funcionament del web i exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la maca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web o de la defraudació de la utilitat que les persones usuàries haguessin pogut atribuir al web. Concretament, Metges del Món no assumirà cap tipus de responsabilitat pels possibles errors en l’accés a les diferents pàgines del web de la seva propietat.

Metges del Món no garanteix la fiabilitat i utilitat dels continguts del web i exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin venir donats de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció, accés o qualsevol altra conducta anàloga o similar dels continguts. Metges del Món no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

 

Metges del Món exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la maca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts

 

LLOCS WEBS ENLLAÇATS                                   

El web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permetin a la persona usuària accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Metges del Món actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 14 de la Llei 34/2001, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la  il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència corresponent.

Metges del Món no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, indisponibilitat, error i inutilitat dels Llocs Enllaçats ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Metges del Món.

NAVEGACIÓ AMB COOKIES

El web de Metges del Món utilitza cookies que romandran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni pel que fa al seu nom o qualsevol altra dada de caràcter personal.

Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan la persona usuària es trobi navegant per les pàgines web de Metges del Món el servidor on es troba situada reconeix automàticament l’adreá IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la que comença la visita, en la que la finalitza, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que els servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que mitjançant el navegador es pugui visualitzar a la pantalla.

Si la persona usuària ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si ha de rebre una cookie. La persona usuària pot configurar el seu ordinador de forma que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del web www.medicosdelmundo.org.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del web www.medicosdelmundo.org i dels diferents elements que conté, inclòs, sense limitació, la informació escrita, el dissenys gràfics, dibuixos, arxius d’imatge i de so, dissenys fotogràfics, gravacions i, en general de tot el material accessible des del web pertanyen a Metges del Món Espanya. Correspon a la nostra ONG l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests drets de propietat intel·lectual, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació present a aquest web, així com la vulneració dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Metges del Món, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’usuari o usuària no podrà, en cap cas, establir enllaços (“links”) entre qualsevol espai accessible des d’Internet i el web, excepte que sigui prèviament autoritzat de manera expressa i per escrit per part de Metges del Món.

 

DURADA

La durada de les presents condicions generals d’ús d’aquesta pàgina tenen caràcter indefinit i romandran vigents sempre i quan el portal web estigui actiu. L’usuari o usuària reconeix haver llegit l’Avís Legal, i dona la seva conformitat sobre el contingut del mateix.

Així mateix, Metges del Món podrà modificar el contingut de l’Avís Legal en qualsevol moment, amb la finalitat d’adequar-lo a futurs canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions es considerarà que han estat eficaçment notificades des de la seva publicació al web i seran vigents des d’aquest moment.

LLEI APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. En cas de conflicte o controvèrsia amb la interpretació o aplicació del mateix, les part es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.