Dona

Memoria 2022 Metges del Món Illes Balears

Fotografía: Metges del Món Illes Balears

Memoria 2022 Metges del Món Illes Balears

Memorias
Metges del Món (MdM) és una associació de solidaritat internacional i independent que promou, a través del compromís voluntari, el desenvolupament humà mitjançant la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna per a totes les persones. Atenem, testimoniem i denunciem les vulneracions de drets treballant per un canvi social cap a una societat més justa, equitativa i solidària, que es tradueix en el lema de l’associació, “combatem totes les malalties, inclosa la injustícia”.